El Castell

L’origen del castell es pot situar cap el 1150. Es troba documentat des del 1210. Durant la guerra civil del segle XV, el castell va ser un nucli important d’oposició al rei Joan II. Durant el segle XIX, en temps de les guerres carlines, el castell va patir diverses modificacions en la seva estructura. L’any 1874 es va aixecar la torre. Després de la desamortització del 1835, la propietat va passar dels bisbes de Barcelona a la Nació i més tard, va ser venut a la família Sanahuja, que encara el conserva en propietat. Al llarg del segle XX, perduda la seva funció de castell, s’ha anat deteriorant progressivament i en part, ha estat adaptat com a habitatge.

El castell es troba situat a la vessant d’un turó que arriba fins al riu Gaià per l’oest, tot dominant una àmplia terrassa fluvial apta per al cultiu de la vinya, ametllers, fruiters i productes hortícoles. En el seu origen les muralles encerclaven les escasses vivendes que formaven el nucli del poble.  L’obra aprofita la disposició del terreny per integrar-lo com a part dels murs de defensa. Tot i el mal estat de conservació del conjunt, encara manté la seva estructura.

El castell, estructuralment, constava d’un doble recinte emmurallat amb 4 portals que donaven a les principals vies d’accés. Interiorment n’hi havia d’altres que, en un moment donat, permetien d’aïllar parts concretes de la vila. Les torres de les quals avui en diem “castell”, corresponen a la part més alta de la muralla. D’ella ens queda com a original, la part de sota, clarament medieval; no així la resta, que és actual. Quan a la torre més alta, de forma quadrada amb cantons rodons, també és moderna, ja que es va fer durant la Tercera Guerra Carlina, l’any 1874.

El recinte era de planta aproximadament trapezoïdal i les estances estaven situades en un dels extrems. A l’angle nord-est es pot veure encara l’estructura de la torre original, de planta ovalada, que ha estat reconstruïda i habilitada com a residència. Al seu costat sobresurt una torre, de planta quadrada amb els cantons arrodonits, d’època carlina. També es conserven restes de les primitives muralles medievals que tancaven el conjunt.

El material de l’obra és la pedra amb argamassa. Des del castell es pot observar una magnífica vista del poble i de la vall del riu Gaià.

El castell actualment és propietat privada. 

Menu

Menú principal