POUM

El Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Vila-rodona va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en data 20 de setembre del 2018.

- Normativa POUM

- Document complert

Menu

Menú principal