Com evoluciona la recollida selectiva a Vila-rodona?

L’any 2011 es va iniciar el servei de recollida porta a porta al municipi, la qual cosa va implicar, gràcies a una gran implicació del poble, un augment molt significatiu en la quantitat de residus recollits selectivament. Dos anys més tard, Vila-rodona se situava en el selecte grup de municipis de Catalunya que millors resultats de recollida selectiva presentaven, arribant a valors superiors al 70% del total de residus recollits. No obstant això, els darrers anys la recollida selectiva ha anat minvant, arribant al 55% el 2017.

 

Menu

Menú principal