Normes de la recollida porta a porta

  • Cal treure les fracions que tocar amb bossa lligada dins el cubell, davant del portal casa, de les 8 de la tarda fins les 5 de la matinada, en el cubell corresponent.
  • El vidre l’haurem de seguir dipositant als contenidors de vidre que hi ha repartits pel municipi.
  • Els bolquers, els haurem de lliurar dins d’una bossa lligada, damunt del cubell.
  • Àrea d’emergència situada al pàrquing de l’Av. Marià Fortuny, amb 4 departaments un per cada fracció. Aquest lloc s’utilitzarà sols en casos d’emergència. La població que només ve el cap de setmana podrà fer ús d'aquest punt per tal de que no quedi el cubell al carrer. 

 

MOLT IMPORTANT! No es poden lliurar residus que no correspongui segons el calendari establer

 

Menu

Menú principal