Albereda i Riu Gaià

 

El Riu Gaià i el seu entorn conformen un espai natural d’important valor ecològic, paisatgístic i social. I aquí, a Vila-rodona trobareu dues zones de picnics amb taules i barbacoes per gaudir d'un bon tiberi acompanyats de la família o els amics.

Just a l'entrada del poble hi ha l'Albereda, un espai natual amb un bonic bosc d'àlbers dintre de l'Espai Natural Protegit del Gaià. El lloc és gran i ideal perquè els més petits de la casa gaudeixin del contacte amb la natura.

A Vila-rodona també trobareu una altra zona de picnic, en aquest cas, la zona de les Fonts Fresques, a tocar del riu. Aquest espai també està adequat amb quatre taules i els seus respectius bancs, així com una zona de barbacoes. 

Més coses, veureu un circuit on s’enllacen alguns dels punts d’interès de la Vila. El Columbari romà, els bosc de ribera (recuperant un tram nou, sota mateix del Columbari), el pont nou, el pou de la neu, les fonts fresques, i la zona paral·lela al carrer de la Font fins a la palanca de la Molina.

PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE L'ENTORN DEL RIU GAIÀ

La recuperació ambiental del riu per Vila-rodona permet acostar la ciutadania a un espai natural inclòs al PEIN (Espai: Riu Gaià – Albereda de Santes Creus), i inclòs a la xarxa europea d’espais naturals, Xarxa Natura 2000.

L’actuació posa en rellevància el tram més urbà del riu, permetent un circuit on s’enllacen alguns dels punts d’interès de la Vila. El Columbari romà, els bosc de ribera (recuperant un tram nou, sota mateix del Columbari), el pont nou, el pou de la neu, les fonts fresques, i recupera la zona paral·lela al carrer de la Font fins a la palanca de la Molina.

També, en el mateix projecte hi ha hagut un esforç de divulgació amb l’emplaçament de cartells, on s’expliquen els elements vegetals del ecosistema de ribera, els animals que hi son presents, i panells informatius dels indrets més rellevants. 

Aquest projecte no es planteja com una actuació aïllada en el temps, sinó que es proposa una continuïtat de conservació i seguiment periòdic, de potenciar-ne totes aquelles actuacions que millorin ambientalment el riu i el seu entorn; demanant el compromís de tots els vilatans pel que fa al respecte i a l’ús cívic de l’espai.
 

Objectius del Projecte:

  •  Potenciar la vegetació del bosc de ribera autòcton existent, desbrossant les espècies agressives amb el sistema, sobretot, la canya  - Arundo donax, i plantant alguns exemplars d’arbres autòctons per recuperar els espais més malmesos.
  • Millorar la capacitat hidràulica del riu, retirant o triturant tots els elements (arbres caiguts, canyes, bardissa i residus de tot tipus) que poden suposar obturacions del riu, amb el perill d’inundacions que això suposa.
  • Realitzar-hi una tasca divulgativa i de comunicació per conscienciar la població de la importància de l’espai i de les accions dutes a terme i dels beneficis que ens poden aportar en el transcurs del temps.
  • Recuperar i potenciar el valor paisatgístic de l’indret per a la ciutadania, mantenint els espais de pas existents que permetin un accés controlat per a les activitats de lleure, d’educació i de conscienciació vers la importància ambiental i paisatgística d’aquest ecosistema.


Aquest projecte, sorgeix d’una iniciativa de l’Ajuntament de Vila-rodona i s’ha pogut realitzar mitjançant el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i  la Diputació de Tarragona.

 

Menu

Menú principal