Documentació tècnica

·         Pla participació ciutadana

·         Avantprojecte accessibilitat al Sector Planes del Guardià

·         Avanç del Planejament (agost 2012)

o   Memòria

o   Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar

o   Plànols

·         Riscos geològics a Vila-rodona

o   Riscos geològics de Vila-rodona

o   Plànol riscos Vila-rodona

 

 

 

 

Menu

Menú principal