RÈGIM RETRIBUCIONS MUNICIPALS DE L’ALCALDE I REGIDORS

28/07/2023

RÈGIM RETRIBUCIONS MUNICIPALS DE L’ALCALDE I REGIDORS

La transparència de l’acció de govern, és un procediment que permet al veïnat saber aquelles decisions preses que tenen a veure amb la política municipal en els diferents àmbits d’actuació.

En aquesta nota que avui publiquem, us informem del nou organigrama municipal i del règim de retribucions dels regidors i regidores.

Òrgan

Euros/sessió

Ple

President: 120€/sessió

Restants regidors: 80€/sessió

Junta de Govern Local

President: 75€/sessió

Restants regidors: 50€/sessió

 

La retribució per plenari  queda limitada amb topall bimensuals. Així l’alcalde només pot cobrar 240 euros per plens cada dos mesos, si en aquest període fossin convocats més d’un ple. La resta de regidor el topall, en el mateix cas de més d’un ple és de 160 euros

Òrgan

Topall màxim bimestral

Ple

President: 240 euros.

Restants regidors: 160 euros

Junta de Govern Local

President: 600 euros.

Restants regidors: 400 euros.

 

Les juntes de govern local queda limitada la percepció retributiva amb un topall de 600 euros bimestral per l’alcalde i de 400 euros pels regidors que conformen la junta.

Els dos regidors amb dedicació parcial, Toful Ramírez i Francesca Sans, la seva retribució és de 3400euros bruts a l’any, sense percepció per les seves assistències als plenaris i juntes de govern

Les quantitats expressades anteriorment. Són les màximes que poden cobrar els membres de l’ajuntament si assisteixen a tots els plenaris i juntes de govern.

El total màxim de les retribucions per juntes i plenaris és de 17060 euros l’any

La resta de tasques, reunions que no sigui juntes o plenaris no tenen caràcter retributiu per a cap membre de la corporació municipal

Aquest règim de retribucions representa un estalvi mínim de 27.000 euros en relació als anys anteriors.

També comunicar que l’alcaldia que disposarà de més temps a l’ajuntament, podrà atendre al veïnat els matins de dilluns, dimarts i dijous.

Menu

Menú principal