DEIXALLERIA MUNICIPAL

13/07/2023

DEIXALLERIA MUNICIPAL

S’està treballant en un nou model del sistema de la deixalleria, per aquest motiu us demanem disculpes als veïns i veïnes que s’han vists afectats/des.

El motiu  ha estat la necessitat de dur a terme la transferència de totes les andròmines, runes d’obra, vegetals, i altres que havien convertit l’antic camp de futbol en un paratge degradat.

El descontrol en l’accés havia provocat una acumulació de diversos residus portats per persones de diferents indrets de la comarca.

A hores d’ara aquest espai està net. El recinte estarà tancat durant uns dies per reorganitzar les diferents zones d’emmagatzematge dels diferents residus.

Per evitar caure en un nou descontrol, no hi haurà contenidors a l’exterior. Es col·locaran càmeres de vigilància, per evitar l’accés al recinte i controlar els que puguin deixar residus o brosses en el seu exterior.

A finals de juliol o a començaments d’agost es reobrirà la deixalleria uns dies a la setmana per un treballador de l’ajuntament que farà el control de les deixalles i per indicar el lloc on cal depositar-les

Per poder fer ús de la deixalleria caldrà posseir una tarja que donarà l’ajuntament a les persones que estiguin empadronades a Vila-rodona o bé a les que estan donades d’alta en el padró d’escombraries.

Properament s’aprovaran dues ordenances:

La primera farà referència als horaris, gestió i els residus admesos.

La Segona tindrà una vessant fiscal. En aquest cas es diferenciarà els residus pròpiament domèstics dels que provenen d’activitats econòmiques.

Aquesta segona ordenança tindrà en compte el cost que representa per l’ajuntament la guarda, el transport i el tractament d’aquells residus especials.

La deixalleria mòbil deixarà de prestar servei des del dia que entri en funcionament la deixalleria del camp de futbol.

 

L’alcalde

Josep M. Comas Pié

Menu

Menú principal