Informació general del cens d'animals

QUÉ ES EL CENS D’ANIMALS?

El cens d’animals és el registre en el qual s’anoten les dades d’identificació dels animals de companyia  (gossos, gats) que resideixen de manera habitual al municipi, juntament amb les dades d’identificació dels seus propietaris.

ALTA EN EL CENS D’ANIMALS

Període i lloc de tramitació: Tot l’any a les oficines municipals

Qui el pot demanar?

Les persones empadronades a Vila-rodona que siguin propietàries de l’animal o el seu representant.

GOSSOS I GATS

Documentació necessària:

ALTA AL CENS: 

·       El model de la sol·licitud degudament omplert.
·       Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del propietari.
·       Original de la cartilla sanitària i xip de l’animal.

BAIXA I MODIFICACIÓ DE DADES DEL CENS:

1. En cas de mort de l’animal: 

·        El model de la sol·licitud degudament omplert.
·        Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del propietari.
·        Una declaració jurada de la defunció de l’animal.

2. En cas de modificació de dades de l’animal (cessió i canvi de residència):

·        El model de la sol·licitud degudament omplert.
·        Fotocòpia del  DNI, NIE o passaport del propietari.

Quin cost té? 

És gratuït.

Quant triga la tramitació?

El tràmit es immediat.

Quina documentació es lliura?

Si es demana per escrit , es pot lliurar un certificat de la inscripció de l’animal al cens d’animals municipal.

 

Per recollir qualsevol d’aquest documents s’han de dirigir a l’Ajuntament, la persona autoritzada o un representant degudament  autoritzat.

 
Prem AQUÍ per descarregar la sol·licitud pdf
Menu

Menú principal