Donar llibres a la biblioteca

Cal informar a la biblioteca del nostre interès per donar llibres. El personal de la biblioteca ens informarà de com fer-ho i dels criteris d’acceptació.

En els casos que el fons acceptat, o una part d’aquest, tingui un valor significatiu o faci referència a una determinada temàtica, la biblioteca valorarà la incorporació al seu fons o dirigirà la persona propietària als serveis que ofereix la CePSE (Central de Préstec i Serveis Especials).

L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva conservació indefinida. A l’acabament de la vida útil d’un document, la biblioteca el retira d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.

Criteris per l’acceptació de donatius:

 • La Biblioteca Municipal de Vila-rodona acceptem els donatius que suposin un benefici per al nostre fons i sigui d’interès per als nostres usuaris. Els documents han d’estar sempre en bon estat de conservació, nets i sense anotacions i actualitzats.
 • Acceptem
  • Obres d'humanitats que no superin els 3 anys d'antiguitat.
  • Obres de referència com diccionaris i enciclopèdies que no superin els 3 anys d'antiguitat.
  • Obres de ciències que no superin els 3 anys d'antiguitat.
  •  Són especialment benvinguts els documents que facin referència al poble o a la comarca, o bé els escrits per autors locals. També els referents a persones del poble o de la comarca.
 • Allò que no ens cal:
  • Els manuals universitaris que tinguin més de 3 anys.
  • Els llibres d’informàtica i els llibres tècnics.
  • Les enciclopèdies de més de 3 anys d’antiguitat.
  • Els anuaris, agendes, guies d’hotels o de càmpings que no estiguin vigents.
  • Documents usats, (llibres d'exercicis, retallables, quaderns per acolorir…).
  • Els llibres infantils de més de 6 anys.
  • Obres en diversos volums que no estiguin completes.
Menu

Menú principal