L’Ajuntament de Vila-rodona inicia el projecte de depuració de les aigües residuals

10/02/2021

L’Ajuntament de Vila-rodona inicia el projecte de depuració de les aigües residuals

L’Ajuntament de Vila-rodona ha aprovat el projecte i la licitació de les obres del nou col·lector de residuals en baixa i de la pavimentació, renovació de la xarxa d’aigua potable i canalització per a futurs serveis al carrer de la Font. Els dos projectes s’executaran de manera conjunta per tal d’optimitzar els recursos. En aquest sentit, al carrer de la Font, s’aprofitarà per a pavimentar i fer les voreres noves, alhora que es deixarà espai al subsòl per a passar-hi el subministrament d’aigua, però també de l’enllumenat públic.

 

L’alcalde, Ramon M. Bricollé, destaca la importància d’aquestes obres, que permetran gestionar d’una manera més eficaç la xarxa d’aigua del municipi. De fet, durant aquest any, es preveu executar diverses actuacions relacionades amb el subministrament i abastament d’aigua potable i amb el tractament d’aigües residuals.

 

El compromís del consistori amb l’Agència Catalana de l’Aigua és ordenar els col·lectors d’aigua per tal de desviar-la cap a la depuradora amb l’objectiu final d’aconseguir la millora ambiental i el sanejament del riu Gaià en el seu pas per Vila-rodona, de manera que el seu entorn es converteixi en un espai de lleure pels veïns i per les veïnes del municipi.

 

Els projectes, l’execució dels quals suma un import global de 375.000 euros, es finançaran a partir de les subvencions que l’Ajuntament ha rebut del PAM de la Diputació de Tarragona, per al nou col·lector de residuals en baixa (175.000 euros); i del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, per a la pavimentació, renovació de la xarxa d’aigua potable i canalització per a futurs serveis al carrer de la Font (200.000 euros).

 

El calendari previst és que la licitació es faci tan aviat com sigui possible, amb els 20 dies hàbils pertinents i, després, fer l’adjudicació de l’obra, que hauria d’estar enllestida, com a molt tard, a finals del mes de setembre d’aquest 2021.

Menu

Menú principal