Hisenda i finances

Subvencions any 2021 Subvencions any 2020 Subvencions any 2019 Subvencions any 2018 Subvencions any 2017 Subvencions any 2016 Subvencions any 2015 Subvencions any 2014 Subvencions any 2013 Subvencions any 2012
CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EXERCICI 2019 CONCEPTE PERÍODE Imp. de vehicles de tracció mecànica 29/03/2019 – 29/05/2019 IBI Urbà 26/04/2019 – 28/06/2019 IBI Rústica 26/04/2019 – 28/06/2019 BI característiques especials 26/04/2019 – 28/06/2019 Taxes i ...
Subvencions 2021 Subvencions d'interès cultural 2021 Subvencions d'interès general 2021 Subvencions 2020 Subvencions a entitats esportives 2020 Subvencions d'interès cultural 2020 Subvencions d'interès general 2020 Subvencions 2019 Subvencions d'interès general 2019 Subvencions d'interès cultural ...
En aquest espai, pots consultar les ordenances municipals de Vila-rodona per anys. Ordenances fiscals 2021
Subvenció SOC: /sites/vilarodona/files/recursos/subvencio_soc_2019.pdf Subvencions de la Generalitat: /sites/vilarodona/files/recursos/subv._concedides_generalitat_2019.pdf
1. Procés participatiu pressupostos 2019 - Díptic explicatiu - Instància 2. Votacions procés participatiu - Díptic explicatiu - Guia votacions - Papereta votacions RESUM PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS Per més informació: participacio@vila-rodona.cat i mbadia@vila-rodona.cat
· Pla participació ciutadana · Avantprojecte accessibilitat al Sector Planes del Guardià · Avanç del Planejament (agost 2012) o Memòria o Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar o Plànols · Riscos geològics a Vila-rodona o Riscos geològics de Vila-rodona o Plànol riscos Vila-rodona
Subscriure a
Menu

Menú principal