Informació al contribuent

CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EXERCICI 2019

 

CONCEPTE

PERÍODE

Imp. de vehicles de tracció mecànica

29/03/2019 – 29/05/2019

IBI Urbà

26/04/2019 – 28/06/2019

IBI Rústica

26/04/2019 – 28/06/2019

BI característiques especials

26/04/2019 – 28/06/2019

Taxes i Preus Públics

28/06/2019 - 30/08/2019

Conservació cementiri

28/06/2019 - 30/08/2019

IAE

30/07/2019 – 30/09/2019

Ocupació domini públic

30/07/2019 – 30/09/2019

Subministrament Aigua 1T-19

26/04/2019 - 28/06/2019

Subministrament Aigua 2T-19

30/07/2019 – 30/09/2019

Subministrament Aigua 3T-19

30/10/2019 – 30/12/2019

Subministrament Aigua 4T-19

29/01/2019 - 30/03/2020

Menjador escolar – gener

29/01/2019 - 29/03/2019

Menjador escolar – febrer

28/02/2019 – 29/04/2019

Menjador escolar – març

29/03/2019 – 29/05/2019

Menjador escolar – abril

26/04/2019 – 28/06/2019

Menjador escolar – maig

30/05/2019 – 30/07/2019

Menjador escolar – juny

28/06/2019 – 30/08/2019

Menjador escolar – setembre

27/09/2019 – 29/11/2019

Menjador escolar – octubre

30/10/2019 – 30/12/2019

Menjador escolar – novembre

27/11/2019 – 29/01/2020

Menjador escolar - desembre

27/12/2019 – 27/02/2020

Llar d’infants – gener

29/01/2019 - 29/03/2019

Llar d’infants – febrer

28/02/2019 – 29/04/2019

Llar d’infants – març

29/03/2019 – 29/05/2019

Llar d’infants – abril

26/04/2019 – 28/06/2019

Llar d’infants – maig

30/05/2019 – 30/07/2019

Llar d’infants – juny

28/06/2019 – 30/08/2019

Llar d’infants – juliol

30/07/2019 – 30/09/2019

Llar d’infants – setembre

27/09/2019 – 29/11/2019

Llar d’infants – octubre

30/10/2019 – 30/12/2019

Llar d’infants – novembre

27/11/2019 – 29/01/2020

Llar d’infants – desembre

27/12/2019 – 27/02/2020

Activitats culturals i esportives – gener

28/12/2018 – 28/02/2019

Activitats culturals i esportives – febrer

29/01/2019 - 29/03/2019

Activitats culturals i esportives - març

28/02/2019 – 29/04/2019

Activitats culturals i esportives – abril

29/03/2019 – 29/05/2019

Activitats culturals i esportives – maig

26/04/2019 – 28/06/2019

Activitats culturals i esportives – juny

30/05/2019 – 30/07/2019

Activitats culturals i esportives – juliol

28/06/2019 – 30/08/2019

Activitats culturals i esportives – agost

30/07/2019 – 30/09/2019

Activitats culturals i esportives – setembre

30/08/2019 - 30/10/2019

Activitats culturals i esportives – octubre

27/09/2019 – 29/11/2019

Activitats culturals i esportives – novembre

30/10/2019 – 30/12/2019

Activitats culturals i esportives - desembre

27/11/2019 – 29/01/2020

 

FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Menu

Menú principal