L’Ajuntament aprova les ordenances fiscals per al 2021

21/10/2020

L’Ajuntament aprova les ordenances fiscals per al 2021

L’Ajuntament de Vila-rodona va aprovar les ordenances municipals per al 2021 el passat dilluns, dia 19 d’octubre, en sessió plenària. L’actual situació d’emergència sanitària ha propiciat que l’equip de govern mantingui congelats la major part dels preus públics, les taxes i els altres impostos de caràcter municipal. El regidor d’Hisenda, Marc Badia Miró, explica que s’ha pres aquesta decisió, malgrat que «ens trobem en un context en el qual es fa necessari que, en un futur proper, ens haguem de replantejar el rebut de la brossa i el de l’aigua, de manera que es puguin cobrir els costos que genera la prestació del servei». Pel que fa a les modificacions que s'han fet, per una banda s'han actualitzat els preus del manteniment del cementiri i, per l'altra, s'han actualitzat els preus de les llicències d'activitat, que havien quedat molt desfasats.

Concretament, les mesures que s’han pres són:

  1. Actualitzar l’ordenança que regula l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Fins ara, es diferenciaven dos tipus de vehicles: els que tenien motors elèctrics i els híbrids per una banda, i els altres per la resta de vehicles. Aquest primer grup de vehicles comptava amb una bonificació del 30%. Amb l’objectiu de reforçar el nostre compromís amb les polítiques mediambientals, hem actualitzat la classificació seguint les directrius de la DGT i s’ha aprovat que els vehicles tipus ECO 0 tindran una bonificació del 50%, mentre que la resta de vehicles mantindran el mateix impost.

  2. S’actualitza la taxa per expedició de documents administratius de manera que ens ajustem més al cost real que té l’expedició d’aquests documents.

  3. Es modifica la l’ordenança reguladora de la taxa de cementiri municipal, actualitzant els preus de conservació i neteja als següents imports:

Nínxol

10€

Panteó

15€

Tombes

12€

Columbaris

5€

En aquest cas es vol que aquests ingressos permetin cobrir les despeses de manteniment del cementiri, en un context en el qual es té previst una important inversió d’adequació de l’espai.

  1. S’actualitzen els preus de les taxes per la tramitació i l’atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental, ajustant-se al cost administratiu que tenen. Com sempre, es mantenen les bonificacions en aquells casos que concorrin situacions específiques.

  1. S’actualitzen els preus de lloguer de les instal·lacions del poliesportiu municipal, diferenciant en aquells casos en els quals els que lloguin les instal·lacions siguin entitats o clubs de Vila-rodona, Aiguamúrcia, Rodonyà i Montferri; empreses, clubs, entitats i penyes de fora d’aquests municipis; i el cap de setmana. També s’ha actualitzat el preu de lloguer de la pista en el cas de realització d’un concert o una festa.

 

 

Menu

Menú principal