Servei d'acollida i menjador

SERVEI D'ACOLLIDA

Servei d'acollida de 8 a 9 del matí i de 17:00 a 18:00 de la tarda (1€ cada 1/2 hora)

 
 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
 
Fixe tot el mes:  120 €
Dia esporàdic:  8 € 
Servei de carmanyola: 3 € (per dia)
 
 
(Interessats dirigir-se a la Sra. Dolors Vendrell, al telèfon 977 05 25 34, o per més informació a l'Ajuntament)
 

 

 

Menu

Menú principal